Ouders

Ouders met kinderen op de Jenaplanschool kunnen via onderstaande knop in het ouderportaal komen.

Nieuwe ouders

Veel ouders ervaren het als prettig om zich onderdeel van onze school te voelen. Misschien spreekt het jou ook aan om dichter betrokken te zijn bij de school van je kind. Dat kan door er vaker te zijn, te weten wat er speelt en zelfs door mee te denken en te doen. Daar is alle ruimte voor, want we vinden echt: ouders maken dat onze school de school is.

Niet alleen letterlijk krijg je alle ruimte om de school in te komen. Ook in figuurlijke zin staan de deuren voor je open. Door in een commissie zitting te nemen en activiteiten voor school uit te voeren. Of door mee te denken in het verenigingsbestuur en mede te bepalen hoe specifieke Jenaplan-activiteiten concreet invulling krijgen.

Je kunt helpen op incidentele basis of juist structureel, binnen schooltijden of daarbuiten. Door de handen uit de mouwen te steken of door mee te denken. Jouw talenten en enthousiasme zijn uitgangspunt. De één kan kinderen verdieping bieden bij taal of rekenen. De ander levert een bijdrage door in de schooltuin te werken, om maar wat te noemen. Er zijn activiteiten tijdens schooltijd in de school, maar ook activiteiten die thuis of op locatie gedaan kunnen worden, zoals het doen van de schoolwas of het organiseren van een uitstapje naar een bedrijf.

Voor het leggen van een solide onderwijsbasis in de klas, zet ons team van stamgroepleiders zich dagelijks onvermoeibaar in. Daarnaast zijn het ook de ouders die het mogelijk maken om het onderwijs voor kinderen een tikkeltje uitdagender en interessanter te maken. Of de school tot een fijnere plek om te zijn.

Ouders zijn voor ons dus onlosmakelijk verbonden met de school, want samen maken we de school! 

Betrokkenheid

Vanuit de school ervaren we wat het betekent dat veel ouders betrokken zijn door er op school en voor de school te zijn. Dit wordt echter niet als vanzelfsprekend gezien.

Inzet en betrokkenheid zijn niet verplicht. Wat we wel verwachten, is dat je drie keer per jaar een overblijfbeurt tussen de middag voor je rekening neemt. Dit houdt in dat je ofwel in de klas bij het eten van de boterham helpt, ofwel op het schoolplein een oogje mee in het zeil houdt.

Je kan deze momenten aan het begin van het schooljaar inplannen. En uiteraard krijg je uitleg over wat van je verwacht wordt. Zo kun je met een goed gevoel invulling geven aan deze kleine momenten in het reilen en zeilen op school.

Als je interesse hebt om dichter betrokken te zijn bij onze school en ons onderwijs, kan je dat altijd aangeven aan de stamgroepleider of één van de stamgroepouders. Sowieso wordt de ouderhulp aan het begin van elk schooljaar bij alle ouders geïnventariseerd via het ouderhulpformulier. Daarnaast is er de commissie ouderparticipatie, die ouders en stamgroepleiders ondersteunt bij het regelen van alle ouderhulp.

 

Past dit bij hoe jij samen wilt werken met de school van je kind? Maak dan eens een afspraak om vrijblijvend kennis te maken!

Neem contact op voor een afspraak