Jenaplan onderwijs

Oorsprong

Jenaplan’ betekent vrij vertaald ‘het plan uit Jena’. Het was namelijk in de Duitse stad Jena waar Peter Petersen (1884-1952) zijn destijds revolutionaire onderwijsideeën bundelde tot wat wij vandaag kennen als ‘Jenaplanonderwijs’. De Nederlandse Suus Freudenthal (1908-1986) vertaalde dit Duitse concept vervolgens naar de Nederlandse cultuur en actualiteit. In haar optiek is Jenaplan geen star didactisch concept, maar een interpreteerbaar streefmodel, dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen en ruimte biedt voor een schoolgebonden invulling. Elke Jenaplanschool kleurt het oorspronkelijke concept van Peter Petersen dus naar eigen inzicht in. Vandaar dat jouw kind op de Jenaplanschool Gorkum uniek Jenaplanonderwijs krijgt!

Kind centraal

In het Jenaplanonderwijs staat het kind, jouw kind centraal. Of je nu uitgaat van het oorspronkelijke concept van Peter Petersen of van de vertaling naar de Jenaplanschool Gorkum. Op school gaan wij er vanuit dat elk kind relaties heeft met zichzelf, met de ander en met de wereld. Binnen elke relatie ontwikkelt een kind een aantal kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn niet alleen belangrijk binnen de school, maar helpen de kinderen ook sterk te staan in de wereld daarbuiten.  

De NJPV (Nederlandse JenaplanVereniging) hanteert deze kwaliteiten als criterium om Jenaplanscholen te erkennen. De Jenaplanschool Gorkum is een NJPV-erkende Jenaplanschool.

Wil je meer weten over al deze kernkwaliteiten? Kijk op de website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging of lees het boek ‘Jenaplan school waar je leert samenleven’ van Freek Velthausz en Hubert Winters.

Spelen, werken, spreken en vieren

Samen leren is samen spelen, werken, spreken en vieren’ zo stelde Peter Petersen al toen hij zijn Jenaplan ontwikkelde. Overal waar mensen samen leven en de intentie hebben om samen te leren, kom je deze vier activiteiten tegen. Kijk maar naar je eigen gezin of je werk. Als één van deze vier activiteiten (voor een bepaalde tijd) niet (voldoende) aan bod komt, ontstaat onbalans. Naast het samen leren moet er natuurlijk ook gelegenheid zijn om individueel te leren, net als in de wereld buiten school.

Op de Jenaplanschool Gorkum zijn alle activiteiten die op school plaatsvinden te koppelen aan spelen, werken, spreken en vieren. Enkele voorbeelden:

  • Weer of geen weer: elke dag lekker buitenspelen! Soms met alleen je eigen stamgroep, dan weer leren rekening te houden met de kleuters op het plein of lekker voetballen met de grote kinderen op het veld.
  • Alle kinderen rekenen elke dag op hetzelfde tijdstip. Ben je wat vlotter met rekenen dan je stamgroepgenootjes, dan reken je alvast mee met een hogere stamgroep en kun je lekker doorwerken op jouw tempo. Werken op je eigen niveau is ons uitgangspunt, het rooster passen we daarop zoveel mogelijk aan.
  • De vertelkring, de lees-je-mee-kring, de voorzitterskring, de nieuwskring: elke stamgroep heeft zijn vaste kringen waarin kinderen met elkaar en de stamgroepleider spreken.
  • We vieren een verjaardag in de onderbouw gezellig met ouder(s) erbij in het eigen lokaal. Alle kinderen van de school zingen je toe op de weeksluiting, wat een feest!

 

Lees hier meer over samen spelen, werken, spreken en vieren