COVID-19

Het ministerie van OCW  heeft een Sectorplan Covid-19 voor het basisonderwijs geschreven waarin 4 scenario’s, de bijbehorende maatregelen en een richtinggevende agenda voor een wendbaarder onderwijs beschreven. Dit plan hebben we vertaald naar onze school. Per scenario staat welke acties wij ondernemen en welke aanpassingen wij maken in ons onderwijs. Ons plan is hier te lezen.