Verslag van ontwikkeling

Reflectie op de ontwikkeling van je kind doen wij op verschillende manieren. De meest tastbare instrument hierbij is het portfolio. Deze wordt twee keer per jaar besproken in een portfoliogesprek met de ouder(s)/verzorger(s). In het portfolio worden ook de resultaten van de toetsen verwerkt. De algehele ontwikkeling van elk kind wordt gedocumenteerd in het LeerlingVolgSysteem.

Kenmerkend voor alle instrumenten die wij op school gebruiken, is:

  • We beoordelen niet alleen de bereikte resultaten, maar kijken ook naar de geboekte vooruitgang en het gevolgde proces.
  • Er zijn meerdere feedbackgevers, waaronder het kind zelf.
  • Zowel werken als spelen, gesprek en vieren wordt bij de ontwikkeling van het kind betrokken.
  • We gebruiken geen rapportcijfers of termen als ‘voldoende en onvoldoende’. Alle feedback is gericht op het positief stimuleren van de kinderen.
Lees hier hoe we samenwerken met ouders