Ritmisch weekplan

Kinderen hebben behoefte aan beweging, consequente leiding, alleen werken en samen werken. Bijvoorbeeld: na een periode van aandachtig luisteren of stilwerken aan een taak moet een kind zich even kunnen uitleven. En na een half uur spelen in de buitenlucht sluit de ene activiteit beter aan dan de andere. Sommige activiteiten doen we met de hele school samen, zoals het openen en het sluiten van de week. Andere activiteiten zijn individueel, met kleine groepen, met leeftijdsgenootjes of met de stamgroep. Al die activiteiten komen samen in het ritmisch weekplan van de school.

Het ritmisch weekplan is een manier voor kinderen, stamgroepleiders en ouders om de vier basisactiviteiten (spelen, werken, spreken en vieren) op een uitgebalanceerde manier vorm te geven. Voor de kinderen wordt dit vastgelegd in een eigen weektaak. Daarop staat precies wat er die week moet gebeuren: alleen, in groepjes, met je eigen stamgroep of met een andere en met de hele school. Hoe en wanneer ze dat werk uitvoeren, bepalen de kinderen (binnen bepaalde bandbreedtes) zelf. Is een kind snel klaar, dan kan de weektaak worden uitgebreid. Komt een kind steeds tijd te kort, dan maakt de weektaak dit inzichtelijk en kijken we samen met het kind waar aanpassing nodig is.

Lees ook over het persoonlijke verslag en portfolio