Samen werken

Met werk bedoelen we het aanleren, oefenen en gebruiken van een aantal schoolse vaardigheden (o.a. lezen, rekenen, taal, schrijven). Een groot gedeelte van dit werk vindt plaats binnen het blokuur. Het blokuur bestaat uit momenten van instructie en zelfstandig werken. Ook werken kinderen regelmatig samen. Dit samenwerken wordt op school geoefend en regelmatig besproken door de groepsleiding hoe het is gegaan. Wij zorgen er voor dat kinderen op deze manier verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces van zichzelf en de anderen.

De kinderen plannen aan de hand van een overzicht (weekplanner) hun werk in. Het is de bedoeling dat het werk binnen de aangegeven tijd klaar is. Samen met het kind bekijkt de groepsleiding of dat gelukt is en of er andere afspraken gemaakt moeten worden.

In de onderbouw zien wij het werken als een spel waarin kinderen ervaringen opdoen met materiaal. Zij leren daardoor technieken en vaardigheden. Daardoor krijgen zij vat op de wereld om hen heen en verruimen deze.